Izgara ve Elekler

Ana Sayfa → Izgara ve Elekler


Manuel Izgara

Bu tip ızgaralar; küçük atıksu arıtma tesislerinde, by-pass kanallarında ve büyük tesislerde mekanik ince ızgaralardan önce kaba parçaları tutmak için kullanılmaktadır..Sepet Izgara

Bu tip ızgaralar; küçük atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezleri girişinde, boru önünde kaba parçaları tutmak için kullanılmaktadır.Doğrusal Temizlemeli Mekanik Izgara

Kanal tabanına 70-80 derece açı ile yerleştirilmiş çubuk ızgarayı düşey yönde tarayarak temizleyen ve 6-50 mm aralıklarında üretilen ızgaralardır. Orta ve büyük ölçekli su ve atıksu arıtma tesislerinde, derin kanallarda ve otomatik temizlemenin tercih edildiği durumlarda kullanılmaktadır.Perfore Bant Izgara

Kanal tabanına 60-65 derece açı ile yerleştirilen ızgaranın tüm yüzeyi delikli saçtır. Perfore bant ızgaralar 2-5 mm ızgaralamanın istendiği durumlarda tercih edilirler.Helezonlu Kanal Izgara

Helezonlu ızgara, kanal tabanına 30-35 derece açı ile yerleştirilmiş silindirik ızgarayı helezon vasıtasıyla temizleyen mekanik ekipmandır.Dairesel Temizlemeli Mekanik Izgara

Bu ızgaralar, küçük ve orta ölçekli atıksu arıtma tesislerinde, kanal derinliğinin fazla olmadığı ve otomatik temizlemenin tercih edildiği durumlarda kullanılmaktadır.Dış Akışlı Tambur Elek

Dış akışlı tambur elek, tıkanma olasılığı nispeten daha az olan üçgen kesitli özel elek telinden imal edilmektedir.İç Akışlı Tambur Elek

İç akışlı tambur elek ise hem üçgen kesitli özel elek telinden hem de delikli sacdan üretilebilmektedir. Her iki tip elekte de tıkanmaya karşı nozullar ile yıkama sistemi mevcuttur..Statik Elek

Arıtma tesislerinde ızgaralama sonrası, 0,25-3 mm aralığında katı maddeleri tutmak amacıyla kullanılan ekipmanlardır. Hareketli parçası olmadığından arıza olasılığı ve bakım ihtiyacı minimumdur. Elek yüzeyi olarak tıkanma olasılığı nispeten daha az olan üçgen kesitli özel elek teli kullanılmaktadır. Katı madde miktarının çok olduğu durumlarda isteğe bağlı olarak sıyırıcı ilave edilebilmektedir.Döner Disk Elek

Özellikle lifli katı madde içeren atıksularda kullanılan elek tipidir. Arıtma tesislerinde ızgaralama sonrası, 0,2-1 mm aralığında katı maddeleri tutmak amacıyla kullanılan ekipmanlardır. Suyun geçişi sırasında elek yüzeyine tutunan lifler su seviyesinin üzerine çıktığında nozullarla yıkanarak çöp haznesine düşürülmektedir. Pompadan sonra kullanılacaksa paket tipte üretilebildiği gibi, kanal içine yerleşecek şekilde de üretilebilmektedir.