DAF

Ana Sayfa → DAF


DAF

DAF prosesi; zoraki yüzdürme işlemi olarak da tanımlanabilir. Basınç altında su içinde çözünmüş havanın serbest ortama kavuşup ani basınç kaybı yaşamasıyla oluşan mikro kabarcıkların tüm tank yüzeyi boyunca alttan yukarı doğru yükselirken atıksu içindeki katı maddeleri yüzeye çıkarması ve buradaki sıyırıcı vasıtası ile de uzaklaştırılması prensibi ile çalışır. DAF ünitesi özellikle yağ içeren atıksuların arıtımında yaygın olarak kullanılmakla birlikte birçok endüstri atıksuyunda daha az yer kapladığı için çöktürme prosesi yerine de tercih edilmektedir.DAF öncesinde gerekliyse emülsiyon kırma ve flokülasyon işlemi de uygulanmalıdır.